Zastosowanie korka

Korek jako surowiec do produkcji znany jest od czasów prehistorycznych. Najstarsza skamieniałość korka znaleziona została w Portugalii w dolinie Tagu, a jej wiek oblicza się na ok. 10 mln. lat. W okresie ok. 3000 lat p.n.e. był już wykorzystywany w Chinach, Egipcie, Persji i Babilonie jako materiał do wyrobu spławików w sprzęcie wędkarskim. W grobowcach faraonów odnaleziono fragmenty świetnie zachowanego aż do naszych czasów korka, którego obecność zapewniła stabilizację termiczną mumii. W Starożytnym Rzymie w IV w. p.n.e. wyrabiano z niego boje do oznakowania akwentów, zatyczki do beczek na wino i oliwę, obuwie damskie, a także wykonywano z niego pokrycia dachowe. Jednak w największym stopniu świat antyczny cenił korek za właściwości hermetyzujące. O tym, że szczelność korka była wręcz idealna, świadczą wykopaliska. Znaleziona w ubiegłym stuleciu w Efezie zatknięta korkiem nienaruszona amfora z I w p.n.e. przeleżała ponad 20 wieków i nadal była wypełniona winem. Również w ruinach Pompejów zniszczonych przez erupcję Wezywiusza archeolodzy odkopywali zakorkowane amfory pełne wina. Przykłady te dowodzą niezwykłej trwałości tego materiału, i to pomimo oddziaływania rozmaitych czynników: mikroorganizmów obecnych w glebie, wody morskiej, itp.

W dzisiejszych czasach właściwości izolacyjne i hermetyzujące korka w najwyższym stopniu sprawdzono w branży winiarskiej, gdzie wykorzystuje się ponad 80% jego światowej produkcji i sięga po najbardziej wartościowe jego odmiany. Pozostałe 20% rynku korka konsumują branże: budowlana, wędkarska, sportowa, artykułów biurowego i domowego użytku, pływającego sprzętu wodnego, rybołówstwa, komunikacji wodnej (do oznakowania akwentów i sygnalizacji torów wodnych), ratownictwa wodnego, przemysłu samochodowego, zbrojeniowego, lotnictwa i szybownictwa, wytwarzania instrumentów muzycznych, obuwnictwa, meblarstwa, itp.