Pozyskiwanie korka

W rejonie Morza Śródziemnego, w szczególności na obszarach leżących wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego panują idealne warunki do uprawy korka naturalnego otrzymywanego z kory dębu korkowego. Obfite i równomierne w czasie opady deszczu, krótkie okresy suszy, bardzo łagodne pory zimowe, bezchmurne niebo i dużo słonecznych dni oraz przepuszczalne, wilgotne i obfite w krzem gleby stanowią o powodzeniu prawidłowego rozwoju dębowych lasów korkowych.

Korek stanowi wierzchnią tkankę wiecznie zielonego dębu korkowego Quercus Suber, który występuje na określonych obszarach zachodniej części basenu Morza Śródziemnego: w północnej Afryce (Maroku, Algierii, Tunezji), w południowej Francji (zwłaszcza Korsyce), we Włoszech, w Hiszpanii , Portugalii, a także Chorwacji. Na całym świecie dąb korkowy rośnie na 2,5 mln ha powierzchni.

Największą powierzchnię lasy korkowe zajmują w Portugalii (blisko 30% i można je spotkać niemal na całym obszarze tego kraju), gdzie ponadto w ostatnich latach prowadzona jest systematyczna akcja zalesiania nieużytków dębami korkowymi. Portugalia jest niekwestionowaną ojczyzną dębu korkowego, a ilość produkowanego tam korka przekracza połowę produkcji światowej.

Korek jest nieprzepuszczalny dla wody i powietrza. Chroni on drzewo przed utratą wody, działaniem bakterii i drobnoustrojów, wahaniami termicznymi, a także pożarami, do których często dochodzi na obszarach jest występowania. Surowiec korkowy jest dość zróżniocowany, a szeroka skala tej różnorodności uzależnia wiele czynników wpływających na drzewo przez cały okres jego życia, które można zaobserwować w warstwach kory korkowej podobnie jak w przekroju pnia drzewa. Warstwę tą systematycznie zdejmuje się z pnia mniej więcej co 9 lat. Na odsłoniętej wówczas żywej warstwie kory regeneruje się kolejna martwiczna tkanka korka.

W uprawach komercyjnych dęby przeciętnie dożywają 150-200 lat i w okresie wegetacji są okorowywane średnio 15-18 razy.

Zbiory korka przeprowadzane są zgodnie z wypracowanymi przez lata regułami. Zdejmowanie kory z drzew powierza się tylko bardzo doświadczonym robotnikom i starannie dobiera się czas na te czynność, biorąc pod uwagę pogodę. Zbiory prowadzi się wiosną lub latem, kiedy drzewo rośnie i szybko tworzy nową korę.