Korek ekspandowany

Wypalana na parze izolacyjna płyta korkowa ISOCOR zwana pod potoczną nazwą korkiem ekspandowanym jest produktem o wyjątkowych właściwościach termicznych, akustycznych i antywibracyjnych.

Do jej produkcji nie są stosowane żadne środki syntetyczne. Korek poddawany jest ciśnieniowej obróbce termicznej bez żadnych dodatków przez okres 20 min w temperaturze ok. 335०C i przy ciśnieniu 0,5 kg/cm2. W takich warunkach granulat korkowy ekspanduje i wydziela naturalne lepiszcze (suberynę), które spajają go w bloki tzw. czarnego aglomeratu. Następnie przycina się je do postaci płyt o określonej grubości i formacie. Dzięki unikalnej technologii produkcji, ICB ISOCOR jest ekologiczny i nie oddziałowuje szkodliwie na otoczenie.

Brak środków syntetycznych przy wytwarzaniu izolacyjnej płyty korkowej przyczynia się do zachowania fizycznych i mechanicznych właściwości w nieograniczonym przedziale czasowym. Dzięki temu uzyskuje się znaczne oszczędności materiałowe i finansowe.

Głównymi atutami izolacyjnej płyty korkowej ISOCOR są energooszczędność, ekologiczność oraz bardzo dobre właściwości izolacyjne. Produkt jest łatwy w stosowaniu, odporny na wilgoć, oleje, kwasy i duże obciążenia oraz nie ulega samodegradacji.

 

ICB ISOCOR ma zastosowanie jako:

  • izolacja ścian wewnętrznych

  • izolacja ścian warstwowych i stropów

  • izolacja ścian zewnętrznych i fasad

  • izolacja dachów płaskich i spadzistych

  • izolacja dachów z tarasami ogrodowymi

  • izolacja posadzek i podłóg

  • izolacja konstrukcji betonowych

  • izolacja cieplna komór i pomieszczeń chłodniczych

  • szczeliny dylatacyjne w budownictwie domowym, przemysłowym, drogowym i mostowym

  • pozostałe zastosowania, m.in. materiał dla terratystyki

 

Wymiary płyty: 1000×500 mm

Gęstości: 125-105 kg/m3, 190-175 kg/m3

Dostępne grubości (mm): 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 300

 

Ze względu na bardzo dobre właściwości techniczne, o czym stanowi m.in.

a) współczynnik przewodności cieplnej: 0,037-0,040,

b) współczynnik pochłaniania dźwięku dla 500 Hz: 0,33,

c) zgodność z EN ISO 717-1 w zakresie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i EN ISO 717-2 w zakresie izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych.

 

Regranulat Korka Ekspandowanego

W rezultacie utylizacji izolacyjnej płyty korkowej wytwarzany jest regranulat korka ekspandowanego, który stanowi, min. dodatek przy produkcji betonu lekkiego i materiał wypełniający szczeliny powietrzne w celu poprawy izolacyjności cieplnej i akustycznej.

Gęstości: 80-65 kg/m3

Dostępna granulacja korka ekspandowanego: 2-9mm, 3-15mm, 4-8mm, 4-10mm