Zatyczki korkowe do butelek i pojemników

Zatyczki korkowe pełnią funkcję praktyczną i ozdobną. Najczęściej służą one do zatykania butelek i pojemników z zawartością win, likierów, miodów pitnych, olejków, maści, leków i płynów paliwopochodnych.

 

Ze względu na różnorodne zastosowanie korków możemy podzielić je na:

walcowe – stosowane przede wszystkim do zatykania butelek, gdzie wymagane jest użycie korkownicy. Zastosowanie korka walcowego pozwala dopasować się prawidłowo do wewnętrznych nieregularności szyjki butelkowej, co w konsekwencji gwarantuje doskonałe zamknięcie podczas przechowywania win.

stożkowe – wykorzystywane są do zatykania butelek bez użycia korkownicy. Należy pamiętać, że dolna średnica butelki winna być większa przynajmniej o 2mm od średnicy butelki. W przeciwnym wypadku korek może być nieszczelny.

Przy zastosowaniu w butelkach, pojemnikach szklanych i ceramicznych, gdzie nie występuje zawartość płynna, dolna średnica może odpowiadać wewnętrznej średnicy szyjki butelki.

ozdobne – w formie “grzybka”, stosowane są do butelkowania wódek, likierów i win gotowych do natychmiastowego spożycia. Zamknięcia są bardzo praktyczne dla barmanów i konsumentów; można je wielokrotnie używać, co jest ważnym czynnikiem w przypadku alkoholi, których nie spożywa się za jednym razem. Korki ozdobne znajdują użycie nie tylko w przemyśle alkoholowym, również wykorzystywane są m.in. jako zamknięcie artykułów kosmetycznych, bądź ceramicznych.

 

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje korków: korki naturalne (lite) i korki aglomerowane. Z powyższych rodzajów wytwarza się dodatkowo korki kolmatowane oraz korki techniczne.

 

Zatyczki z korka naturalnego (litego)

są doskonałym uszczelnieniem w szklanych pojemnikach. Tego rodzaju zamknięcie, jeśli stosowane jest przez dłuższy okres czasu, sprzyja dojrzewaniu wina i pozwala na jego szlachetne starzenie się w trakcie licznych chemicznych i fizycznych procesów, jakie zachodzą między składnikami wina. Szczelność, jaką daje zatyczka korkowa jest tą właściwością, która jest niezbędna dla okresu dojrzewania jak również dla szybkiego spożywania wina. Dzięki naturalnemu korkowi zachowana zostaje trwałość wina bez naruszania istniejącej harmonii między jego składnikami.

Dla konsumenta wina, zatyczka z korka naturalnego jest postrzegana jako znak jakości i istotny element rytuału otwierania i zamykania butelki wina, co przyczynia się znacznie do pozytywnej oceny i właściwego rozróżnienia.

W generalnej klasyfikacji zamknięć butelkowych z korka naturalnego rozróżnia się następujące kategorie, stopniowane wg kryterium wizualnego: Flor, Extra, Super, 1, 2, dostępne w wymiarach 38x24mm, 45x24mm.

 

Zatyczki z korka aglomerowanego

to połączenie granulatu korkowego wraz ze specjalnym spoiwem dopuszczonym do kontaktu z żywnością. Najczęściej stosuje się je w ceramice użytkowej, pojemnikach szklanych i plastikowych. Zaletą korków aglomerowanych jest jednorodność, stosunkowo niska cena, możliwość dopasowywania ziarnistości oraz wymiarów. Produkowane przez nas zatyczki występują w rodzajach CP1 (ziarno do 1mm), CP4 (ziarno do 4mm), CP7 (ziarno do 7mm).

Spośród standardowych wymiarów korków wyróżniamy (wysokość x średnica):

  • zatyczki do probówek i małych pojemników: 20×12/10mm, 20×14/12mm, 20×16/14mm, 20×18/15mm

  • zatyczki do butelek walcowe: 35x23mm, 38x23mm, 45x23mm

  • zatyczki do butelek stożkowe: 34×20/18mm, 34×21/16mm, 34×21/19mm, 34×22/20mm, 34×23/21mm, 34×24/22mm, 34×26/22mm, 34×26/24mm, 34×28/24mm, 38×28/26mm

  • zatyczki do balonów i dużych pojemników: 46×29/20mm, 46×34/24mm, 46×46/36mm, 46×56/46mm, 46×64/54mm, 34×95/87mm, 34×123/115mm.

 

Na indywidualne życzenie produkujemy i oferujemy korki do zatykania butelek i pojemników o innych średnicach w różnych wysokościach: 20mm, 22mm, 34mm, 38mm, 46mm, 69mm. Różne kształty i wymiary pozwalają na szczelne dopasowanie korka do otworu zatykanego przedmiotu. Dokładne informację na temat dostępności i możliwości wykonania uzgadniamy drogą e-mail`ową bądź telefoniczną.

 

Zatyczki z korka kolmatowanego

są zatyczkami z korka naturalnego, którego pory są szczelnie wypełnione pyłem korkowym, uzyskiwanym z rektyfikacji korka naturalnego. Korki kolmatowane wyglądają jak jednorodne i charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi. Ponadto poprawiają one wygląd i szczelność zatyczki korkowej.

 

Zatyczki z korka technicznego

tworzy korpus z korka aglomerowanego o dużej gęstości z dyskami z korka naturalnego doklejonymi do jednego lub obu końców.

Korki techniczne z dyskiem na obu końcach są oznaczone jako korki techniczne 1+1. Korki z dwoma dyskami znane są jako korki techniczne 2+2, zaś z dwoma dyskami na jednym końcu jako korki techniczne 2+0. Ten rodzaj zamknięcia jest chemicznie bardzo stabilny i bardzo wytrzymały pod względem mechanicznym. Doskonałe są jego właściwości skręcania, jakiemu podlegają podczas otwierania i zamykania butelki. Ponadto, w dłuższym okresie czasowym wykazują one doskonałe właściwości uszczelniające. Utrzymują one w butelce odpowiednie stężenie dwutlenku siarki SO2, nie pozwalając na przedwczesnie utlenianie i dodatkowo nie dopuszczając do tworzenia się niepożądanych zapachów.

Według generalnej klasyfikacji korki techniczne występują w trzech klasach A, B, C.