Korek i jego właściwości

Dąb korkowy jest jedynym na świecie gatunkiem dębu korkowego wytwarzającym tak grubą korę o jednolitej budowie, która samoistnie narasta w miarę obumierania tkanki okrywającej. Kora z tego drzewa – w języku potocznym “korek” – to martwiczna tkanka korkowa nieustannie formowana w cyklu życia tych drzew przez stale powiekszający się przekrój ich pni i gałęzi. Ta widzialna pod mikroskopem tkanka zbudowana jest z zamkniętych martwych mikrokomórek o wyglądzie czternastościennych wielościanów, z przestrzeniami międzykomórkowymi całkowicie wypełnionymi mieszaniną gazową o składzie niemal identycznym jak powietrze środowiska otoczającego drzewo. W 1 cm3 tej tkanki znajduje się ponad 40 mln takich czternastościennych komórek. Ich skład chemiczny stanowią: suberyna (45%), ligniny (27%), celuloza i polisacharydy (12%), tanina (6%), wosk (5%) oraz inne substancje (5%).

Zalety Korka

Lekkość

Powietrze zamknięte w mikrokomórkach korka stanowi 90% jego objętości i ok 50% jego masy, co sprawia, że jego ciężar właściwy zawiera się w przedziale od 190 do 250 kg/m3. Jest to więc materiał pięciokrotnie lżejszy od wody, a ponieważ nie nasiąka wodą (przyjmuje od 18 do 20% wody), jest praktycznie niezatapialny.

Nieprzepuszczalność dla cieczy i gazów (w tym dla wody i alkoholi)

Tę cechę korek zawdzięcza zwiększonej obecności superyny. Jej zawartość wynosi wagowo od 39 do 45% masy korkowej). Ta substancja ma właściwości hydrofobizujące strukturę, ponadto wzmacnia ją i termoizoluję.

Obojętność i odporność chemiczna

Korek jest obojętny chemicznie. Jego struktura nie tylko nie przepuszcza cieczy i gazów, lecz także w kontakcie z nimi nie wchodzi w reakcje chemiczne i nie ulega zniszczeniu. Korek zachowuje również neutralność smaku i bezwonność, a także nie wchłania obcych zapachów.

Odporność na korozję biologiczną

Korozja ta wynika z zawilgoceń i warunków sprzyjających zachodzeniu procesów gnilnych. Zwiększoną odporność na korozję biologiczną korek zawdzięcza m.in. obecności w jego składzie garbników (głównie tanin) i absencji substancji białkowych podatnych na rozkład. Zachowuje też odporność na zagrzybienie i pleść. Jego powierzchnie i struktury nie stanowią pożywki dla grzybów i pleśni, nie stwarzają im też warunków do zasiedleń.

Właściwości termoizolacyjne

Współczynnik przewodzenia ciepła tego materiału wynosi 0,037-0,040 W/(mK). Obok tej zalety warto zwrócić uwagę na bardzo dużą wartość ciepła właściwego. Wartość ta przekłada się na dużą bezwładność cieplną korka. W przeciwieństwie do innych materiałów zachowuje on własności izolacyjne w bardzo dużym zakresie temperatur. Pod tym względem znacznie przewyższa np. styropian, który pod wpływem wysokich temperatur wyparowuje. Dzięki słabemu przewodzeniu ciepła korek pozostaje zawsze miły w dotyku, nie przepuszcza powiem ani nie wchłania ciepła naszego ciała. Materiał ten ma również właściwość stabilizowania temperatury powietrza i jego wilgotności.

Właściwości akustyczne i przeciwdrganiowe

Korek potrafi pochłonąć od 30 do 70% dźwięków w zakresach częstotliwości od 400 do 4000Hz. Struktura korka i jego elastyczność pozwala równocześnie tłumić dźwięki powietrzne i dźwięki uderzeniowe oraz eliminować strefy mostków akustycznych.Korek dzięki swojej specyficznej strukturze pochłania fale dźwiękowe oraz wibracyjne (nie przenosi drgań, lecz je amortyzuje).

Trudnopalność

Korek zachowuje odporność na ogień w euroklasie E. Ten szczegół zależny jest jednak od wielu uwarunkowań. Zazwyczaj płyty korkowe z uwagi na dużą bezwładność cieplną są trudnopalne.

Elastyczność i ściśliwość

Błony komórkowe korka są bardzo giętkie, co sprawia, że pozostaje on ściśliwy i elastyczny, a po ustąpieniu nacisku powraca do poprzedniego kształtu. Gdy korek poddany jest działaniu dużych sił, gaż w jego komórkach spręża się i jego struktura zmniejsza swoją objętość. Po ustaniu nacisku korek powraca do poprzedniego kształtu.

Antyelektrostatyczność

Powierzchnia korkowa nie gromadzi ładunków elektrycznych, innymi słowy korek nie elektryzuje się, dlatego nie występuje tu zjawisko przyciągania i pochłaniania kurzu. Powierzchnie korkowe są więc łatwe w utrzymaniu czystości. Dla alergików i astmatyków zastosowanie korka w pomieszczeniach przez nich użytkowanych oznacza ograniczenie kontaktu z alergenami.

Trwałość

Korek zalicza się do grupy najbardziej trwałych materiałów organicznych. Praktycznie nie podlega on procesom starzenia  i mimo upływu lat, nawet bez poddawania go zabiegom impregnującym, nie traci swoich właściwości, a nawet niektóre środowiska go konserwują (np. morska woda)

Łatwość obróbki

Korek można obrabiać prostymi narzędziami tnącymi i zdzierającymi. Dobrze przylega do nierównych powierzchni, ponieważ dopasowuje swój kształt. Ma dobre właściwości adhezyjne, dzięki czemu łatwo go przyklejać do rozmaitych powierzchni.

Neutralność dla zdrowia

Materiał ten jest nieszkodliwy dla zdrowia. Nie jest toksyczny ani w kontakcie ze skórą, ani po przypadkowym dostaniu się do przewodu pokarmowego. Nie powoduje żadnych alergii. Nie drażni spojówek oczu oraz śluzówek nosa i dróg oddechowych.

Poszanowanie środowiska naturalnego

Korek jest surowcem pochodzącym z drzew samoregenerujących się, a zatem jego stosowanie nie niszczy środowiska naturalnego.

Wytrzymałość mechaniczna

Wyroby z korka mają wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz zdolność zachowania właściwości mechanicznych w zakresie temperatur -80C do 140C