Szczeliny dylatacyjne

Zaleca się stosować Izolacyjną płytę korkową o standardowej gęstości do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Dzięki wysokiej elastyczności może ona doskonale reagować na rozszerzanie lub kurczenie się elementów konstrukcyjnych budynku bez ryzyka powstawania przemieszczeń przy normalnie występujących obciążeniach rzędu 300kg/m2.
Izolacyjna płyta korkowa doskonale zachowuje się jako materiał dylatacyjny w budownictwie drogowym i mostowym.

izolacja przeciwdrganiowa4              izolacja przeciwdrganiowa3